Mamy bogate doświadczenie w kompleksowym doradztwie przy legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce. Doradzamy zarówno cudzoziemcom, jak i ich pracodawcom, dobierając najodpowiedniejszy tryb legalizacji pobytu i pracy. Specjalizujemy się w relokacjach i delegowaniach w ramach międzynarodowych grup kapitałowych.

Przygotowujemy oraz składamy odpowiednie wnioski i dokumenty związane z uzyskiwaniem oraz przedłużaniem zezwoleń na pracę, zezwoleń na pobyt czasowy, rejestracją oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy oraz zameldowaniem.

Asystujemy naszym Klientom na każdym etapie postępowania dotyczącego legalizacji zatrudnienia cudzoziemca, aż do wydania decyzji przez właściwy organ administracji.

Pośredniczymy w kontaktach z cudzoziemcami, urzędami oraz placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi. Zastępujemy naszych Klientów oraz cudzoziemców w postępowaniach legalizacyjnych przed organami administracyjnymi. 

Zapewniamy doradztwo w szczególnie skomplikowanych sprawach.

Prowadzimy również szkolenia dla działów HR z zakresu legalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce 

Ponadto oferujemy kompleksową obsługę Pracodawców w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców.

Icon Wiewiórski Legal
PreloaderWiewiórski Legal

This site uses cookies to improve user experience and for statistics related data collection.

More information