Przy współpracy ze stale współpracującą z naszą Kancelarią firmę zewnętrzną zapewniamy pełną obsługę prawną w zakresie prawa ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem kwestii prawa wspólnotowego.

Zajmujemy się projektami związanymi z opakowaniami, odpadami, rejestracją środków ochrony roślin, zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków, opłatami z tytułu korzystania ze środowiska, pozwoleniami środowiskowymi związanymi z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej, a także kwestiami ochrony środowiska związanymi z przedsięwzięciami budowlanymi.

Icon Wiewiórski Legal
PreloaderWiewiórski Legal

This site uses cookies to improve user experience and for statistics related data collection.

More information