Kancelaria Prawna Wiewiórski zapewnia pełen pakiet usług związanych ze sprawami pracowniczymi.

Prawo pracy

Nasze usługi obejmują zarówno bieżące wsparcie działu HR Klienta jak i wyspecjalizowane usługi związane z projektami realizowanymi przez Klientów w obszarze HR.

W ramach bieżącego wsparcia:

 • Przygotowujemy dokumenty związane z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy;
 • Doradzamy w wyborze formy zatrudnienia dla pracowników kluczowych;
 • Występujemy przed sądem pracy;
 • Opracowujemy regulaminy związane z zatrudnieniem (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin premiowania, różne polityki, etc.);
 • Udzielanie bieżących porad prawnych z zakresu prawa pracy,
 • Odnosimy się do wystąpień pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy,
 • Przygotowujemy i opiniujemy umowy zlecenia i umowy o dzieło,
 • Doradzamy w sprawach związanych z wypadkami przy pracy i chorobach zawodowych;
 • Zajmujemy się bieżącą współpracą ze związkami zawodowymi i społeczną inspekcją pracy;
 • Doradzamy w sprawach związanych z dobrami osobistymi pracowników, mobbingiem, monitoringiem pracowników.

Projekty z obszaru HR, przy których najczęściej doradzamy obejmują:

 • Optymalizację prawną systemów czasu pracy,
 • Restrukturyzację zatrudnienia,
 • Kompleksowe uregulowanie przetwarzania danych osobowych, w tym background check, transfer danych osobowych w grupie kapitałowej.
 • Wprowadzanie i zmiany zbiorowych układów pracy,
 • Negocjacji ze związkami zawodowymi, w tym również podczas sporów zbiorowych;
 • Outsourcing pracowników i wprowadzanie niepracowniczych form zatrudnienia,
 • Ustanawianie Europejskich Rad Zakładowych oraz Rad Pracowników.
 • Optymalizacje podatkowe wynagrodzeń na stanowiskach związanych z transferem praw własności intelektualnej.
 • Optymalizację Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Smart working;
 • Dostosowanie wewnętrznych aktów pracodawcy do polityk stosowanych na poziomie grupy kapitałowej pracodawcy.
 • Zmianę pracodawcy, transfer zakładu pracy na innego pracodawcę.
Icon Wiewiórski Legal
PreloaderWiewiórski Legal

This site uses cookies to improve user experience and for statistics related data collection.

More information