Zajmujemy się w szczególności obsługą prawną dużych inwestycji, zarówno przemysłowych, jak i w sektorze usług. Kancelaria doradza Klientom na etapie inwestycji oraz zapewnia bieżącą pomoc prawną po podjęciu działalności operacyjnej. Wielu z obsługiwanych przez nas Klientów korzysta z pomocy publicznej i działa na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Kancelaria Prawna Wiewiórski posiada szczególnie duże doświadczenie w kontaktach z agendami rządowymi i samorządowymi odpowiedzialnymi za obsługę inwestycji zagranicznych.

W ramach świadczonych przez nas usług rozwinęliśmy te specjalizacje, którymi zainteresowani są inwestorzy zagraniczni oraz duże polskie przedsiębiorstwa, w szczególności zainteresowane ekspansją zagraniczną. Oprócz kwestii związanych z rozpoczęciem inwestycji w Polsce dotyczy to w szczególności prawa pracy (z uwzględnieniem uprawnień związków zawodowych), pomocy publicznej, zagadnień dotyczących nieruchomości oraz prawnych aspektów finansowania Spółek.

Kancelaria Prawna Wiewiórski świadczy usługi w języku polskim i angielskim. Na życzenie Klienta możemy także kontaktować się w języku hiszpańskim i niemieckim.

Kancelaria Prawna Wiewiórski zapewnia Klientom kompleksową obsługę prawną. W tej sekcji prezentujemy listę naszych głównych specjalizacji. W dziedzinach, które wykraczają poza kompetencje naszych prawników korzystamy z konsultantów zewnętrznych.

Icon Wiewiórski Legal
PreloaderWiewiórski Legal

This site uses cookies to improve user experience and for statistics related data collection.

More information