Kancelaria Prawna Wiewiórski posiada wyspecjalizowany zespół obsługujący Pracodawców w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia pracowników z zagranicy. W ramach Kancelarii stworzyliśmy produkt outsourcingowy, który elastycznie dostosowujemy do skali potrzeb Klienta – oferujemy obsługę legalizacji wszystkich zatrudnianych cudzoziemców, wybranej grupy cudzoziemców, pojedynczych spraw/zleceń, a nawet określonego etapu procedury legalizacji.

Zapewniamy wsparcie na każdym etapie postępowania dotyczącego legalizacji zatrudnienia cudzoziemca, aż do wydania decyzji przez właściwy urząd.

Nasza usługa obejmuje: 

  • Analizę - zbadanie statusu prawnego cudzoziemca, np.  kraj pochodzenia, miejsce i czas pobytu, wykonywany zawód, historia dotychczasowego zatrudnienia, zastosowanie wyjątków przewidzianych prawem.
  • Kwalifikację – dobór właściwej procedury legalizacji 
  • Weryfikację – sprawdzenie dokumentów i informacji niezbędnych do przygotowania kompletnego wniosku. 
  • Wniosek urzędowy – sporządzanie  oraz składanie wniosków wraz z wymaganymi  załącznikami w urzędach. Działamy w oparciu o udzielone pełnomocnictwa, możliwie w jak największym stopniu odciążamy pracowników działu HR Klienta, sporządzamy kompletną dokumentację i składamy ją w imieniu pracodawcy we właściwych urzędach.
  • Reprezentację – występowanie jako pełnomocnik przed urzędami na wszystkich etapach postępowania administracyjnego. Tam gdzie jest to konieczne, asystujemy cudzoziemcom podczas wizyt w urzędach.
  • Monitorowanie postępów – nadzór nad biegiem spraw i terminów do wydania zezwolenia. Dbamy o prawidłową i szybką komunikację z urzędami, niwelując ryzyko nieuzasadnionego przedłużania rozpatrywania spraw.
  • Doręczenie zezwolenia Klientowi – rozumiejąc potrzebę Klienta jak najszybszego dopuszczenia do pracy pracownika o uregulowanym statusie prawnym, dbamy o niezwłoczne przekazanie mu decyzji.

Uwzględniamy specyfikę działania każdego Klienta - dbamy o integrację procesu z wewnętrznymi procedurami Klienta w obszarze rekrutacji i HR, uzgadniamy standardy wymiany danych i informacji, dostarczamy formularze i przejrzyste check-listy, ułatwiające skompletowanie dokumentów.

Aby nasza usługa dawała Klientowi jak najszersze wsparcie, oferujemy również możliwość:

  • wdrożenia z udziałem Project Managera;
  • szkoleń dla zespołu HR Klienta;
  • usługi monitorowania ważności zezwoleń dla wszystkich cudzoziemców zatrudnianych przez danego Klienta, alerty przed upływem ważności zezwoleń.
Icon Wiewiórski Legal
PreloaderWiewiórski Legal

This site uses cookies to improve user experience and for statistics related data collection.

More information