Kancelaria Prawna Wiewiórski posiada wyspecjalizowany zespół obsługujący Pracodawców w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia pracowników z zagranicy. W ramach Kancelarii stworzyliśmy produkt outsourcingowy, który elastycznie dostosowujemy do skali potrzeb Klienta – oferujemy obsługę legalizacji wszystkich zatrudnianych cudzoziemców, wybranej grupy cudzoziemców, pojedynczych spraw/zleceń, a nawet określonego etapu procedury legalizacji.

Zapewniamy wsparcie na każdym etapie postępowania dotyczącego legalizacji zatrudnienia cudzoziemca, aż do wydania decyzji przez właściwy urząd.

Nasza usługa obejmuje: 

  • Analizę - zbadanie statusu prawnego cudzoziemca, np.  kraj pochodzenia, miejsce i czas pobytu, wykonywany zawód, historia dotychczasowego zatrudnienia, zastosowanie wyjątków przewidzianych prawem.
  • Kwalifikację – dobór właściwej procedury legalizacji 
  • Weryfikację – sprawdzenie dokumentów i informacji niezbędnych do przygotowania kompletnego wniosku. 
  • Wniosek urzędowy – sporządzanie  oraz składanie wniosków wraz z wymaganymi  załącznikami w urzędach. Działamy w oparciu o udzielone pełnomocnictwa, możliwie w jak największym stopniu odciążamy pracowników działu HR Klienta, sporządzamy kompletną dokumentację i składamy ją w imieniu pracodawcy we właściwych urzędach.
  • Reprezentację – występowanie jako pełnomocnik przed urzędami na wszystkich etapach postępowania administracyjnego. Tam gdzie jest to konieczne, asystujemy cudzoziemcom podczas wizyt w urzędach.
  • Monitorowanie postępów – nadzór nad biegiem spraw i terminów do wydania zezwolenia. Dbamy o prawidłową i szybką komunikację z urzędami, niwelując ryzyko nieuzasadnionego przedłużania rozpatrywania spraw.
  • Doręczenie zezwolenia Klientowi – rozumiejąc potrzebę Klienta jak najszybszego dopuszczenia do pracy pracownika o uregulowanym statusie prawnym, dbamy o niezwłoczne przekazanie mu decyzji.

Uwzględniamy specyfikę działania każdego Klienta - dbamy o integrację procesu z wewnętrznymi procedurami Klienta w obszarze rekrutacji i HR, uzgadniamy standardy wymiany danych i informacji, dostarczamy formularze i przejrzyste check-listy, ułatwiające skompletowanie dokumentów.

Aby nasza usługa dawała Klientowi jak najszersze wsparcie, oferujemy również możliwość:

  • wdrożenia z udziałem Project Managera;
  • szkoleń dla zespołu HR Klienta;
  • usługi monitorowania ważności zezwoleń dla wszystkich cudzoziemców zatrudnianych przez danego Klienta, alerty przed upływem ważności zezwoleń.
Icon Wiewiórski Legal
PreloaderWiewiórski Legal

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych.

Więcej informacji