Często reprezentujemy Klientów w negocjacjach z partnerami biznesowymi, kluczowymi pracownikami oraz związkami zawodowymi.

Nasi prawnicy brali udział w wielu szkoleniach z zakresu negocjacji i coachingu, co dodatkowo podnosi efektywność prowadzonych negocjacji.

Skutecznie wprowadzamy elementy negocjacji do kontaktów z organami administracji oraz podmiotami prawa publicznego.

Bierzemy także udział w mediacjach oraz sądowych postępowaniach pojednawczych.

Icon Wiewiórski Legal
PreloaderWiewiórski Legal

This site uses cookies to improve user experience and for statistics related data collection.

More information