Przygotowujemy wzory kontraktów stosowanych przez Klientów w obrocie gospodarczym, projekty regulaminów oraz warunki ogólne sprzedaży/zakupu (świadczenia usług). Ponadto opiniujemy i przygotowujemy od podstaw umowy indywidualne, uwzględniające specyfikę działalności naszych Klientów, a także prowadzimy negocjacje tych umów. W zakresie działania naszej Kancelarii znajduje się przygotowywanie wszelkiego rodzaju umów, w szczególności umów sprzedaży, dostawy, najmu i dzierżawy (w tym najmu powierzchni wielkopowierzchniowych), umów z zakresu transportu i logistyki, ochrony środowiska, energetyki, usług telekomunikacyjnych, branży budowlanej, usług wewnątrzgrupowych, jak i innych nietypowych umów związanych przykładowo z outsourcingiem usług/pracowników.

W projektach uwzględniamy w szczególności kwestie związane z przepisami antymonopolowymi, przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ochroną danych osobowych, a także praw własności intelektualnej.

Icon Wiewiórski Legal
PreloaderWiewiórski Legal

This site uses cookies to improve user experience and for statistics related data collection.

More information