Reprezentujemy Klientów przed sądami gospodarczymi, cywilnymi i sądami pracy w standardowych sprawach cywilnych związanych z dochodzeniem należności, wykonywaniem umów oraz zatrudnieniem pracowników.

Niektórzy nasi prawnicy specjalizują się w dużych sporach sądowych związanych z nieruchomościami, odszkodowaniami i kontraktami gospodarczymi.

Nasi starsi prawnicy wielokrotnie występowali jako pełnomocnicy w postępowaniach arbitrażowych, w tym w arbitrażu międzynarodowym.

Icon Wiewiórski Legal
PreloaderWiewiórski Legal

This site uses cookies to improve user experience and for statistics related data collection.

More information