Specjalizujemy się w obsłudze transakcji pozyskiwania środków na rynku bankowym. Doradzamy naszym klientom podczas całego procesu pozyskania finansowania – od negocjowania warunków kredytu, poprzez sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie dokumentacji kredytowej, realizację wymogów korporacyjnych, aż po kompletowanie warunków uruchomienia kredytu.

Obsługujemy umowy kredytowe każdego typu, w szczególności: inwestycyjne, refinansowe, obrotowe, kredyty w rachunku bieżącym, kredyty finansujące zakup nieruchomości i inne. Doradzamy również przy umowach z udziałem wielu kredytodawców, w tym zarówno klasycznych umowach konsorcjalnych (Club Deal) jak i indywidualnych umowach kredytowych zawieranych z różnymi bankami równocześnie z zawarciem umowy wspólnych warunków finansowania (Common Terms Agreement). Zdecydowana większość naszej pracy w ramach tej specjalizacji obejmuje umowy oparte na standardach Loan Market Association.

W ramach wsparcia dla klientów przy umowach kredytowych prowadzimy kompleksową obsługę prawną wszelkiego rodzaju zabezpieczeń, takich jak np. hipoteki, zastawy zwykłe, zastawy finansowe, zastawy rejestrowe (np. na ruchomościach, wierzytelnościach, znakach towarowych, zbiorach magazynowych o zmiennym składzie, itp.), cesje wierzytelności, umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, pełnomocnictwa, umowy podporządkowania, itp. Dodatkowo nadzorujemy i koordynujemy prace kancelarii zagranicznych przy ustanawianiu zabezpieczeń na aktywach znajdujących się poza terytorium Polski.

W ramach tej specjalizacji doradzaliśmy m.in. przy dużych projektach (o wartości do 200 mln zł) z elementem międzynarodowym, spółkom notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych działających między innymi w branży logistycznej oraz sektorze usług HR.

Icon Wiewiórski Legal
PreloaderWiewiórski Legal

This site uses cookies to improve user experience and for statistics related data collection.

More information