Kancelaria Prawna Wiewiórski zapewnia pełen pakiet usług związanych ze sprawami nieruchomości i budownictwa.

Nasz dział nieruchomości i prawa budowlanego oferuje w szczególności następujące usługi:

  • Due diligence nieruchomości obejmujący wszystkie istotne aspekty związane z nabyciem nieruchomości m.in. własność i obciążenia, kwestie związane z zagospodarowaniem przestrzennym, aspekty środowiskowe i kwestie związane z dostępem nieruchomości do drogi publicznej i do mediów.
  • Doradztwo i pomoc prawna w transakcjach nabycia praw do nieruchomości - umowy przeniesienia praw do nieruchomości, umowy przedwstępne, listy intencyjne, umowy dotyczące poufności i wyłączności.
  • Kompleksowa pomoc prawna w zakresie najmu nieruchomości komercyjnych, w tym w szczególności: opracowywanie umów najmu, wsparcie prawne w kwestiach związanych z rozliczaniem opłat za powierzchnie wspólne, rozliczaniem nakładów najemcy i z utrzymaniem wynajmowanych powierzchni.
  • Wsparcie w postępowaniach związanych z planowaniem przestrzennym (w tym dotyczących uchwalania i zmian planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustalenia warunków zabudowy), doradztwo w procedurach oceny oddziaływania na środowisko i przy uzyskaniu pozwolenia na budowę.
  • Kompleksowe doradztwo w zakresie umów związanych z procesem budowlanym, m.in. umowy: o generalne wykonawstwo (w tym oparte na FIDIC), o wykonanie projektów, umowy z inspektorami nadzoru oraz inżynierami projektów. Udział w przetargach na generalnego wykonawcę, w negocjacjach poprzedzających zawieranie umów, a także bieżące wsparcie w toku procesu budowlanego.
  • Kompleksowe doradztwo w zakresie umów związanych z procesem budowlanym, m.in. umowy: o generalne wykonawstwo (w tym oparte na FIDIC), o wykonanie projektów, umowy z inspektorami nadzoru oraz inżynierami projektów. Udział w przetargach na generalnego wykonawcę, w negocjacjach poprzedzających zawieranie umów, a także bieżące wsparcie w toku procesu budowlanego.
Icon Wiewiórski Legal
PreloaderWiewiórski Legal

This site uses cookies to improve user experience and for statistics related data collection.

More information