Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne dla linii lotniczych oraz innych podmiotów z branży lotniczej.

Doradzamy Klientom z sektora lotniczego we wszystkich aspektach związanych z działalnością na rynku polskim.

Reprezentujemy linie lotnicze w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w tym w postępowaniach dotyczących uzyskania odpowiednich zezwoleń oraz w postępowaniach przed Komisją Ochrony Praw Pasażera w sprawach ze skarg pasażerskich. Reprezentujemy również naszych klientów przed sądami powszechnymi oraz na etapie przedsądowym w sprawach dotyczących Rozporządzenia 261/2004 oraz Konwencji Montrealskiej. Zapewniamy obsługę prawną w kontaktach z portami lotniczymi, agentami handlingowymi, agentami sprzedaży i innymi podmiotami.

Doradzamy dużym centrom obsługi klienta czołowych światowych i europejskich linii lotniczych we wszystkich dziedzinach dotyczących ich działalności, w tym w kwestiach korporacyjnych, kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, sprawami pracowniczymi, zatrudnianiem obcokrajowców, najmem powierzchni biurowych oraz relacjami z dostawcami usług.

Icon Wiewiórski Legal
PreloaderWiewiórski Legal

This site uses cookies to improve user experience and for statistics related data collection.

More information