partner, head of employment

Magdalena Szeptycka uzyskała tytuł radcy prawnego w 2007 roku, zdając z wyróżnieniem egzamin radcowski przed Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Wcześniej ukończyła kierunek prawo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest również absolwentką studiów podyplomowych „Prawo własności intelektualnej” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Specjalizacja i zainteresowania zawodowe

Magdalena Szeptycka specjalizuje się w zagadnieniach związanych z indywidualnym i zbiorowym prawem pracy. Zajmuje się kompleksowym doradztwem działom HR dużych firm międzynarodowych, opracowywaniem dokumentów z zakresu zbiorowego prawa pracy, umów o pracę, umów o zakazie konkurencji i innych porozumień z pracownikami oraz kwestiami international mobility i smart working. Magdalena Szeptycka w swojej praktyce zajmuje się również zagadnieniami związanymi z dyskryminacją, mobbingiem oraz kodeksami etyki kierowanymi do pracodawców i pracowników. Magdalena Szeptycka doradza klientom w kwestiach związanych ze związkami zawodowymi oraz innymi przedstawicielami pracowników, jak również wdrażaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych. Magdalena Szeptycka reprezentuje również klientów w sporach pracowniczych jak również w postępowaniach przed Państwową Inspekcją Pracy.

Magdalena posiada również wieloletnie doświadczenie jako trener w zakresie szkoleń z tematyki prawa pracy.

Magdalena Szeptycka zajmuje się także przygotowywaniem i opiniowaniem kontraktów handlowych z obszaru HR. W obszarze jej zainteresowań znajduje się również prawo własności intelektualnej i ochrona danych osobowych.

Magdalena Szeptycka prowadzi doradztwo prawne dla przedsiębiorców od roku 2001 – początkowo jako prawnik wewnętrzny w dużym podmiocie gospodarczym, a później jako zewnętrzny doradca prawny. Od marca 2005 roku działa w ramach Kancelarii Prawnej Wiewiórski, najpierw jako aplikantka radcowska, a obecnie jako partner i szefowa praktyki prawa pracy. Doradza klientom z branży SSC/BPO, IT, motoryzacyjnej, lotniczej, HVAC, industrial and machinery, sektora usług finansowych, i transportu materiałami niebezpiecznymi.

Kluczowe projekty

Najważniejsze projekty, w których uczestniczyła Magdalena Szeptycka:

 • restrukturyzacje zatrudnienia (zwolnienia grupowe) w podmiotach z branży motoryzacyjnej oraz industrial and machinery;
 • przejęcia pracowników w podmiotach z branży industrial and machinery oraz SSC/BPO;
 • optymalizacje podatkowe wynagrodzenia pracowników u klientów z branży IT;
 • spory zbiorowe u przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej i produkcji AGD;
 • spory sądowe dotyczące naruszenia dóbr osobistych osób prawnych oraz dotyczące naruszenia zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

Języki i zainteresowania

Magdalena Szeptycka świadczy pomoc prawną również w języku angielskim..

Icon Wiewiórski Legal
 • Prawo spółek

  Zapewniamy naszym Klientom pełną obsługę prawną w zakresie prawa spółek, poczynając od standardowych usług związanych z zakładaniem spółek handlowych, obsługą
  Czytaj więcejCZYTAJ WIĘCEJ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
PreloaderWiewiórski Legal

This site uses cookies to improve user experience and for statistics related data collection.

More information