partner, head of commercial contracts

Maciej Jarecki jest radcą prawnym od 2015 r., kiedy ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu i zdał egzaminy zawodowe.

Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest również magistrem stosunków międzynarodowych. W okresie studiów został laureatem konkursu na najlepszego studenta RP „Primus Inter Pares” oraz Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego.

Maciej Jarecki pracuje w Kancelarii Prawnej Wiewiórski od 2010 roku. W Kancelarii Wiewiórski przeszedł wszystkie stopnie kariery. Zaczynał jako praktykant, następnie pracował jako młodszy prawnik, aplikant, radca prawny oraz executive counsel, a w 2019 r. został awansowany na partnera.

Oprócz pracy merytorycznej, wspomaga Partnera Zarządzającego w niektórych obszarach zarządzania Kancelarią. Odpowiada m.in. za rekrutację, employer branding oraz współpracę z organizacjami studenckimi, na czele z ELSA.

Specjalizacja i zainteresowania zawodowe

Główne obszary specjalizacji Macieja Jareckiego to:

Umowy gospodarcze – przygotowywanie i negocjowanie umów wszelkiego typu, w tym:  umów o świadczenie usług, umów o dzieło wraz z elementem dotyczącym praw autorskich, kontraktów energetycznych, telekomunikacyjnych, umów najmu, umów sprzedaży, umów na organizację eventów, umów o zachowanie poufności.

Ogólne warunki umów i wzorce umów – przygotowywanie oraz modyfikowanie ogólnych warunków sprzedaży, zakupów, świadczenia usług oraz opracowywanie wzorów umów do stosowania przez przedsiębiorców

Spory sądowe i mediacje – reprezentacja przedsiębiorców przed sądami oraz w postępowaniach mediacyjnych.

Nieruchomości i prawo budowlane – kompleksowe doradztwo prawne, w szczególności Raporty due diligence nieruchomości pod inwestycje typu greenfield oraz ubezpieczenia gospodarcze związane z procesem projektowym i budowlanym (polisy OC i CAR/EAR)

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe – wsparcie prawne dla przedsiębiorców, reprezentacja pracodawców w postępowaniach przed organami administracji publicznej i przed sądami,

Sprawy lotnicze – doradztwo prawne dla linii lotniczych, reprezentowanie linii lotniczych w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz przed sądami,

Kluczowe projekty

W czasie pracy w Kancelarii Prawnej Wiewiórski Maciej Jarecki zajmował się między innymi następującymi projektami:

 • doradztwo na etapie przedsądowym, a następnie prowadzenie dwóch powiązanych procesów o łącznej wartości przedmiotu sporu 24 mln zł dla klienta z branży lotniczej. W ramach projektu uzyskano dla Klienta korzystny wyrok w jednym z procesów, a następnie w wyniku mediacji zawarto ugodę kończącą spory sądowe i pozasądowe pomiędzy Klientem a jego przeciwnikiem.
 • analiza i dostosowywanie do wymogów polskiego prawa warunków ogólnych zakupów oraz wzorów umów stosowanych przez globalną firmę z branży automotive.
 • doradztwo w sporach z czynnikiem zagranicznym m.in. lokalne wsparcie polskiej firmy z branży produkcyjnej w sporze z klientami z Australii i Rosji.
 • przygotowanie warunków ogólnych zakupów towarów i usług oraz ogólnych warunków współpracy barterowej, a także wzorów umów w tym umów zakupowych i sponsoringowych dla polskiej spółki będącej częścią globalnej grupy z branży usług finansowych.
 • kompleksowe doradztwo prawne i negocjowanie umów telekomunikacyjnych zapewniających funkcjonowanie Call Center dla globalnej linii lotniczej,
 • kompleksowa analiza i doradztwo z zakresu ubezpieczeń gospodarczych  w projekcie rozbudowy centrum R&D o powierzchni ok. 3.000 m. kw.,
 • doradztwo przy budowie nowego zakładu produkcyjnego z branży automotive na nieruchomości o powierzchni ok. 40,000 m kw. położonego w specjalnej strefie ekonomicznej, o docelowym zatrudnieniu ok. 1000 osób,
 • przygotowanie zestawu umów regulujących kampanię reklamową znanej, międzynarodowej marki odzieżowej.

Języki i zainteresowania

Maciej posługuje się biegle językiem angielskim i w tym języku prowadzi również obsługę Klientów. Oprócz tego w stopniu podstawowym posługuje się językiem rosyjskim i niemieckim.

Maciej lubi podróżować oraz interesuje się sztuką wystąpień publicznych. Prowadzi wykłady z retoryki dla aplikantów radcowskich. Regularnie biega na 5 i 10 km.

Icon Wiewiórski Legal
 • Prawo spółek

  Zapewniamy naszym Klientom pełną obsługę prawną w zakresie prawa spółek, poczynając od standardowych usług związanych z zakładaniem spółek handlowych, obsługą
  Czytaj więcejCZYTAJ WIĘCEJ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
PreloaderWiewiórski Legal

This site uses cookies to improve user experience and for statistics related data collection.

More information